Reeën in WBE Noordelijk Westerkwartier

Reeën zijn graag geziene gasten in het veld. In het open veld komen steeds meer reeën voor. Het Noordelijk Westerkwartier is niet anders: in de afgelopen 25 jaar is de stand van het reewild ruwweg verdubbeld.

De WBE heeft een belangrijke taak ten aanzien van reeën, omdat reeën zich bij uitstek niet beperken tot de grenzen van jachtvelden. Het is dus van belang dat de populatie op het niveau van de WBE wordt gevolgd. Dat doen we dan ook zorgvuldig.

In de eerste plaats is volgens het in Nederland gangbare model de draagkracht berekend voor het werkgebied van de WBE. Daaruit blijkt dat er ruim 200 reeën kunnen leven voordat we hoeven te verwachten dat er problemen ontstaan t.a.v. bijvoorbeeld de voedselvoorziening en de gezondheid van de populatie. Uit de jaarlijkse tellingen blijkt dat we anno 2015 ongeveer op de helft van die draagkracht zitten.

Reeën kunnen ook voor overlast zorgen. Zo kunnen reeën verkeersongevallen veroorzaken en kunnen ze schade aanbrengen aan land- en tuinbouwgewassen. Ook de samenstelling van de populatie kan uit balans raken. Mocht zo'n situatie zich voordoen, dan kan de WBE van de regionale Fauna Beheer Eenheid (FBE) vergunning krijgen voor gericht afschot, om de schade te beperken of een gezondere populatie te bevorderen. Voordat er afschot kan worden gepleegd dient echter aan strikte regels te zijn voldaan. Bij landbouwschade dienen bijvoorbeeld adequate preventieve maatregelen te zijn genomen.

Gegeven de relatief lage reeëndichtheid in het werkgebied is het beleid van de WBE "geen afschot tenzij er een aantoonbare reden ontstaat".

Voor zogenaamde "krepeergevallen" beschikt de WBE over een afschotvergunning. In enkele gevallen, met name bij slachtoffers van verkeer of van landbouwwerktuigen, wordt van deze vergunning gebruik gemaakt om dieren uit hun lijden te verlossen. Over zulk ingrijpen wordt verantwoording afgelegd aan de FBE. Mocht u ergens in het werkgebied van de WBE zo'n slachtoffer aantreffen, dan wordt het zeer op prijs gesteld dat u ons daarover informeert.

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.