WBE Noordelijk Westerkwartier

WBE Noordelijk Westerkwartier is opgericht in 1992 in Niehove, en telt 70 leden. Het werkgebied van de WBE bestrijkt het gebied tussen het Van Starkenborghkanaal, het Reitdiep en de Lauwers. De totale oppervlakte bedraagt 12.000 ha, waarvan 9.000 ha bejaagbaar.

 

Het gebied kenmerkt zich door een open landschap, met een nadruk op weidegebied.

Van de wildsoorten komen haas, fazant, wilde eend en houtduif het meest voor. Konijnen en patrijzen worden slechts sporadisch waargenomen.

 

Overige faunasoorten die in het Noordelijk Westerkwartier voorkomen en die in het Fauna Registratie Systeem (FRS) worden bijgehouden zijn onder andere reeën, vossen, diverse ganzen, knobbelzwanen, smienten, meerkoeten, zwarte kraaien, kauwen, roeken, eksters, nijlganzen, blauwe reigers, bunzingen, wezels en steenmarters.

 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.