Welkom


Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. Jagers dragen al generaties lang bij aan het verzorgen van de natuur in hun jachtveld, ze voorkomen landbouwschade en verkeersongevallen door preventieve maatregelen, en in een aantal gevallen brengen ze de stand van diersoorten terug tot aanvaardbare proporties of oogsten ze uit wat de natuur te bieden heeft - altijd verantwoord in een wildbeheerplan en onder toezicht van de landelijke of provinciale overheid. Jagers doen veel meer dan alleen jagen.

Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

 

WBE NOORDELIJK WESTERKWARTIER